Palvelumme

Asiakkainamme on kaivosteollisuuden, prosessiteollisuuden ja valmistavan teollisuuden kansainvälisiä toimijoita, jotka arvostavat kokonaisvaltaista palveluamme sekä kykyämme toimittaa sovitut palvelut joustavasti ja tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Combo3

Ennakoiva kunnossapito

Ennakoiva kunnossapito tarkoittaa ongelmien ja vikojen korjaamista jo ennen kuin ne syntyvät. Tämä takaa pitkän aikavälin kustannusten pysymisen alhaisina vähentäen vikaantumisen ja suunnittelemattomien korjausten riskiä.

pulttiAsiakaskohtaiset huoltosuunnitelmat optimoivat turvallisuuden, laadun ja kustannustehokkuuden sekä varmistavat laitteiden parhaan mahdollisen käyttöasteen ja suorituskyvyn. Ennakoivan kunnossapidon avulla laitteet saavat tarvitsemansa huolto- ja korjaustoimenpiteet oikea-aikaisesti. Laadimme myös suosituksia ennakoivan kunnossapidon vaatimista mittauksista sekä huolto- ja varaosaohjelmista.

Toimintamme perustuu asiakas- ja tapauskohtaisiin laitosten ja laitteiden elinkaaren huomioiviin kunnossapitosuunnitelmiin. Suunnitelmat ottavat huomioon laitteiden toimintaympäristön ja käytön sekä niiden tekniset ominaisuudet ja käytettävät standardit. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan optimoitua ja luotettavaa huoltoa laitteillesi koko niiden elinkaaren ajan. Toteuttamissamme huoltopalveluissa kunnostus tehdään aina vastaamaan alkuperäisen tuotteen ominaisuuksia.

 

Kokonaisvaltainen suunnittelu

Suunnittelumme lähtökohtana on konedirektiivin sekä muiden ajanmukaisten määräysten asettamien vaatimusten piirroshuomiointi. Lisäksi voimme joustavasti ottaa huomioon asiakaskohtaisia vaatimuksia. Tämä vahvuutemme kattaa tyypillisesti sekä toimitusprojektien pää- ja detaljisuunnittelun, uusasennus- ja modernisointihankkeet ja standardoinnin jo toteutetuille kokonaisuuksille.

Työkaluina käytämme moderneja 3D-suunnitteluohjelmistoja, joista saatavat laadukkaat työpiirustukset ovat käytännöllisen ja tehokkaan valmistuksen perusta. Tuotamme asiakkaillemme yksiselitteisiä, oikein mitoitettuja, helposti luettavia ja ajanmukaisia konepiirustuksia.

 

Projektinhoito ja asennukset

Kokeneet projektiasiantuntijamme tarjoavat asiakkaillemme kokonaistoimituksia, jotka ovat asiakkaalle turvallinen ja vaivaton tapa toteuttaa laite- tai laitosinvestointi yhdellä sopimuksella, kokonaisvastuullisen ja kokeneen kumppanin kanssa.

Project planProjektit voidaan toteuttaa joustavasti asiakkaan haluamalla tavalla.

Avaimet käteen -toimitus tuo asiakkaalle sovitun kokonaisuuden yhdellä sopimuksella ja kiinteällä kustannuksella valmistettuna, paikalle asennettuna ja käyttöön otettuna.

Palvelusopimus tuo asiakkaalle yhdellä sopimuksella kaikki projektissa tarvittavat asiantuntijat halutulle ajanjaksolle suunnitteluun, hankintaan ja toteutuksen johtamiseen.